Bình cứu hỏa xe ô tô

Bình cứu hỏa xe ô tô

Đặc tính kỹ thuật
Khối lượng không gian thích hợp cho:
1kg – 1,0 mét khối
2kg – 2,0 mét khối
Không yêu cầu một khoang xung quanh động cơ để làm việc
Nhỏ gọn và tiết kiệm tự động Bình chữa cháy
Lưu trữ pressure- bảo trì chi phí thấp dễ dàng
An toàn để sử dụng trên các thiết bị điện
Thích hợp cho các lớp A, B & C cháy
Bình chữa cháy có thể được gắn vào bất kỳ góc độ 30 ° bên trái hoặc bên phải theo chiều dọc
Sơn tĩnh điện, khung thép