bình gas bị cháy

Cách dập lửa khi bình gas bị cháy

Cách dập lửa khi bình gas bị cháy

Nếu van không thể đóng được, tốt nhất không nên dập lửa ở nguồn khí, bởi lượng lớn khí thoát ra trong phòng gặp lửa rất dễ nổ, lúc đó phải dùng mọi cách lấy dây ướt quấn chặt bình