hỏa hoạn

Tư vấn cách dập lửa khi hỏa hoạn

Tư vấn cách dập lửa khi hỏa hoạn

Mọi người nên lưu ý khi xảy hỏa hoạn, trưốc tiên phải nghĩ tới việc dập lửa, chỉ cần dập tắt ngọn lửa từ trong trứng nước, mới có thể bảo vệ hiệu quả nhất tính mạng của bản thân