nơi bán trụ chữa cháy

Trụ cứu hỏa nhập khẩu từ Nhật

Trụ cứu hỏa nhập khẩu từ Nhật

Thống số kĩ thuật Hãng sản xuất Sri Xuất xứ Nhật Chất liệu Sắt Áp suất làm việc(Bar) 20 Đấu vào DN100 (mm) Đầu ra 2 x DN65 (mm) Kích thước(mm) 100